Her finder du handelsbetingelser for køb af varer og tjenesteydelser hos Camille Viktoria Sanghita Simonsen.
Bemærk at du har fortrydelsesret både på køb af de tjenesteydelser og varer, jeg udfører, både via denne side og Pure Creative Content).

Handelsbetingelser for køb af varer og tjenesteydelser

Camille Viktoria Sanghita Simonsen

Generelle oplysninger

Camille Viktoria Sanghita Simonsen
Enkeltmandsvirksomhed,
Kommunikationsvirksomhed/rådgivning og undervisning
CVR: 32247504
Nicolinevej 32
4600 Køge
camille@camilleviktoria.dk
Tlf.: 23 23 90 50
Etableret i 2009

Betaling

Fysiske produkter i shoppen på camilleviktoria.dk betales med betalingskort via Stripe – der kan betales med internationale kreditkort, men ikke Dankort.
Ved arrangementer foregår betaling ved betaling via hjemmesiden (EasyMe betaling).

Ved kommunikationsrådgivning, hjemmesidedesign, korrekturlæsning, udarbejdelse/ sparring omkring tekster og politisk rådgivning fremsendes faktura, når arbejdet er udført.
Ved større opgaver, herunder opsætning af webshop, faktureres et opstartsbeløb på 25 % af det samlede tilbud, inden arbejdet påbegyndes.

Det kan det aftales mellem parterne, at Camille Viktoria Sanghita Simonsen deler fakturering op i flere rater i løbet af arbejdets udførelse. Denne aftale skal indgås, før arbejdet påbegyndes.

Levering

Arbejdet leveres til den tid, det er aftalt med kunden. Læs i øvrigt afsnittet om fortrydelsesret.

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du indgår aftale om at modtage en tjenesteydelse fra Camille Viktoria Sanghita Simonsen (kommunikationsrådgivning, hjemmesidedesign mv.)

Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået, hvor du også modtager din ordrebekræftelse/e-mail med bekræftelse.

Hvis du ønsker at få ydelsen leveret, før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret. I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret.

Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give meddelelse om, at du ønsker at fortryde din bestilling af en tjenesteydelse hos Camille Viktoria Sanghita Simonsen. Meddelelsen skal gives skriftligt på mail camille@camilleviktoria.dk eller ved at ringe på telefon 23 23 90 50.

I din meddelelse skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular (sidst i dokumentet) og sende den til os.

Levering af produkter

Der leveres i hele Danmark og forsendelsen af din vare sker med DAO, som leverer alle dage.

Varer købt på camilleviktoria.dk afsendes normalt 1-3 hverdage efter, din ordre er afgivet. I forbindelse med ferie, højtider og helligdage må der forventes længere leveringstid.

FORTRYDELSESRET FOR FYSISKE PRODUKTER

Camille Viktoria Sanghita Simonsen yder jf. Forbrugeraftaleloven 14 dages fortrydelsesret på varer. Denne frist gælder fra den dag, du modtager dine varer. Hvis du gør brug af fortrydelsesretten, skal du give Camille skriftlig besked om, at du ønsker at fortryde købet på camille@camilleviktoria.dk. Ved fortrydelse kan der også gøres brug af standardfortrydelsesformularen i bunden af denne side.

Hvis du gør brug af din fortrydelsesret, skal du senest 14 dage efter, at du har givet Camille Viktoria Sanghita Simonsen besked om, at du ønsker at benytte fortrydelsesretten, sende varen retur til os. Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. Du har ansvaret for varen, til denne er returneret til Camille Viktoria Sanghita Simonsen.

Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind.

Du mister din fortrydelsesret, hvis du bryder forseglingen på Bali Pura sprays, idet de af sundheds- og hygiejnemæssige årsager ikke egnes til at blive solgt igen efterfølgende.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderes alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale.

Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

REKLAMATIONSRET FOR FYSISKE PRODUKTER

Hvis du opdager en fejl eller mangel ved levering fra Camille Viktoria Sanghita Simonsen, skal du rette henvendelse til os inden for rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Du har pligt til at angive og – hvis nødvendigt – dokumentere, hvordan fejlen eller manglen kommer til udtryk.

Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl eller mangler inden for varens holdbarhedsperiode, som er angivet på olien.

EU-kommissionens online klageportal, kan anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU land.

ODR. Online klage kan indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive email-adressen camille@camilleviktoria.dk

RETURVARER SENDES TIL:

Camille Viktoria Sanghita Simonsen
Nicolinevej 32,
4600 Køge
Danmark

Kurser, workshops og arrangementer

Din tilmelding til kurser, workshops og arrangementer er gyldig, når du har betalt første rate (eller det fulde beløb). Det sker automatisk ved din tilmelding.

Hvis du fortryder din deltagelse inden 14 dage før arrangementets start, opkræver vi et administrationsgebyr på 10 % af kursusprisen.

Du kan ikke afmelde dig en workshop, et kursus eller et arrangement, når der er under 14 dage til afviklingen af arrangementet. Du kan dog forære din plads til en anden end dig selv, idet beløbet er betalt.

Når der er 14 dage eller under til arrangementets start, kan du derfor ikke længere få pengene retur. Betalingen refunderes ikke, selv om du er forhindret i fysisk fremmøde.

Aflysning eller ændringer i arrangementer

Kurser, workshops og arrangementer afvikles på de oplyste tidspunkter. I tilfælde af ændringer vil du blive orienteret mindst 24 timer forud. I det tilfælde, at vi er nødt til at aflyse et arrangement, vil du få det fulde indbetalte beløb retur.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten, når arbejdet er påbegyndt

Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling, for det arbejde, der allerede er leveret, dvs. betaling for det antal timer, der er anvendt, samt betaling for de materialer, som er anvendt.

Hvis der er noget galt med tjenesteydelsen

Hvis du ikke er tilfreds med tjenesteydelsen, kan du kontakte os på tlf. 23 23 90 50 eller mail camille@camilleviktoria.dk

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret, da det er en tjenesteydelse. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer.

Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger

Læs vores privatlivspolitik her.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Camille på tlf. 23 23 90 50 eller mail camille@camilleviktoria.dk

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til det relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 41 71 50 00
e-mail: kfst@kfst.dk https://www.forbrug.dk/Klagemuligheder/Forbrugerklagenaevnet/Klag-til- Forbrugerklagenaevnet

Standardfortrydelsesformular

Til Camille Viktoria Sanghita Simonsen
Nicolinevej 32,
4600 Køge
camille@camilleviktoria.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om levering af følgende tjenesteydelser:

Modtaget den
Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
Forbrugerens underskrift (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
Dato